Saturday, August 22, 2009

PERANAN SENI VISUAL

PERANAN PSIKOLOGI

Sensitiviti
*memantapkan kepekaan,sensibility (kebolehan untuk merasa dan menghayati)

Emosi
*memantapkan kepekaan,sensibility,mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta@ rasa takut

Kreativiti
*keupayaan membuat dan merekacipta

Ekspresi
*memantapkan pengucapan,curahan idea

PERANAN SOSIOLOGI

Nasionalisme
*membangkitkan nilai,semangat dan perasaan melalui sv.
*cnth; cinta kepada negara

Persekitaran
*sensiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan

Propaganda
*menyampaikan dan menyebarkan idea,hasrat@kepercayaan,pengaruh dan kuasa
*cnth;poskad kpd dunia,karya Awang Damit Ahmad

Ritual/upacara
*ritual/upacara sesuatu budayadan adat resam dlm aktiviti khidupan manusia
*cnth;patung jah hut&mah meri

Spiritual
*ketenangan,kepuasan,dan keselesaan dalaman diri plukis itu sendiri.
*cnth;semangat bumi,air dan udara

Pengeluaran
*cita rasa,gaya,fungsi dan kegunaan.
*cnth;penghasilan batik dan songket

Pemujukan
*keupayaan membentuk empati(rasa percaya) dan tarikan
*cnth; papan billboard dan poster

Perniagaan & perdagangan
*aktiviti dan apresiasinya dpt menghasilkan barangan utk prniagaan&perdagangan
*cnth; bidang pembungkusan.

No comments:

Post a Comment